El Consorci

footermollo

consorci mollo

Òrgans de govern
El Consell Rector del Consorci està constituït pels alcaldes presidents i els representats designats dels Ajuntaments de Móra la Nova, Garcia, Tivissa, Ginestar i la Cambra d’Indústria i Navegació de Reus.

Entitats integrants del Consorci.
El Consorci per a la Promoció de Sòl Industrial del Molló a la Ribera d’Ebre es va constituir el catorze de desembre de dos mil quatre, i està integrat pels Ajuntaments de Garcia, Ginestar, Móra la Nova, Tivissa, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus.

Objecte i finalitats.
Aquest consorci s’ha creat amb la voluntat de donar a conèixer als industrials i inversors l’existència del nou sector d’activitats econòmiques que s’ha de desenvolupat al paratge conegut com «El Molló», que comprèn 34 Ha dels termes municipals de Tivissa i Móra la Nova.

L’objecte del Consorci és la promoció del sector d’activitats econòmiques del Molló, incloent la prospecció per a noves implantacions industrials, la recerca i obtenció d’ajuts a la inversió de les diferents administracions públiques, incloent l’europea, i la creació de llocs de treball en benefici dels habitants dels municipis consorciats.

Les esmentades finalitats, les podrà dur a terme el mateix Consorci, o a través d’entitats instrumentals creades a l’efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la llei, o cedint la gestió a d’altres externes.

Funcions
Per al compliment de les seves finalitats, el Consorci realitzarà entre altres, les següents funcions:

• Disseny, contractació i execució d’activitats de promoció.
• Contractació d’empreses especialitzades en la promoció industrial.
• Intervenció en el planejament urbanístic per a la creació de sòl industrial.
• Assessorament per a la creació d’empreses i l’obtenció d’ajudes de les diverses administracions públiques.
• Tramitació d’expedients de petició d’ajuts a la inversió.
• Altres gestions necessàries per a dur a terme les seves finalitats.