Contacte

Seu social:

CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ
DE SOL INDUSTRIAL DEL MOLLÓ
C. MAJOR, 88
43770 MÓRA LA NOVA
TEL. 977 40 03 47

Ens consorciats:
AJUNTAMENT DE GARCIA
C. MAJOR, 31
43749 GARCIA
TEL. 977 40 06 38
ajuntament@garcia.cat
www.garcia.altanet.org
AJUNTAMENT DE GINESTAR
C. AMPLE, 26
43748 GINESTAR
TEL. 977 40 90 05
ginestar@ginestar.cat
www.ginestar.cat
AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA
C. MAJOR, 88
43770 MÓRA LA NOVA
TEL. 977 40 03 47
ajuntament@moralanova.cat
www.moralanova.cat
AJUNTAMENT DE TIVISSA
C. CASTELL, 2
43746 TIVISSA
TEL. 977 41 80 14
aj.tivissa@altanet.org
www.tivissa.altanet.org

CAMBRA DE COMERÇ, INDUSTRIA
I NAVEGACIÓ DE REUS
C. BOULE, S/N
43201 REUS
TEL. 902 33 80 80
reus@cambrareus.org
www.cambrareus.org